Tag: thú cưng mang thai

  1. Nhận biết khi thú cưng mang thai

    nhận biết khi thú cưng mang thai Không biết có liên quan gì đến quan niệm 1 năm tuổi chó bằng 10 năm tuổi người hay không? Nhưng sự thật là so với 9 tháng 10 ngày ở người thì loài chó đúng là có thời gian mang thai dài bằng 1 /10, là 9 tuần. Xem chi tiết

1 Bài vi

Hiển thị mỗi trang
mỗi trang