Tag: Thức ăn cho chó con

  1. Cai sữa cho chó con

    Cai sữa cho chó con Chó con sinh ra với khứu giác đã đầy đủ chức năng, nhưng chúng chưa thể mở mắt. Trong 2 tuần đầu đời, mọi giác quan của chó con phát triển nhanh chóng và mũi là cơ quan cảm giác chính được sử dụng để tìm thấy bầy đàn và tìm chó mẹ. Chính vì dùng mũi để cảm giác từ đầu đời, mũi loài chó phát triển rất mạnh và ở một chú chó con, việc tách nó ra khỏi chó mẹ và bầy của mình với khoảng cách mà mũi nó không gửi được sẽ làm nó hoảng sợ. Ban đầu, chó con dành hầu hết thời gian để ngủ, phần thời gian ít ỏi còn lại dành để ăn và rúc vú mẹ. Xem chi tiết

1 Bài vi

Hiển thị mỗi trang
mỗi trang