Tag: so sánh mèo và chó

  1. Mèo có thể ăn thức ăn của chó không?

    Có nên cho mèo ăn thức ăn chó Để bắt đầu, chúng ta phải làm quen với hai thuật ngữ: ăn thịt và ăn tạp. Con mèo được các nhà khoa học coi là một động vật ăn thịt nghiêm ngặt và con chó được coi là một loài ăn tạp. Cả hai loài đều thuộc lớp Mammalia và Order Carnivora, nhưng ở đây, sự khác biệt về dinh dưỡng: Con mèo không thể duy trì sự sống trừ khi nó được ăn thịt dưới một hình thức nào đó. Xem chi tiết

1 Bài vi

Hiển thị mỗi trang
mỗi trang