Tag: samoyed

  1. Chó Samoyed

    Chó Sammoyed Chó Samoyed ( Sam) nguồn gốc từ Siberia,là giống chó kéo xe cỡ vừa, có đặc điểm nổi bật là bộ lông trắng tinh như tuyết cùng tính cách mang nhiều đặc điểm của chó sói. Xem chi tiết

1 Bài vi

Hiển thị mỗi trang
mỗi trang