Tag: Sức khỏe chó mèo

  1. Có nên thiến (triệt sản) chó mèo?

    Có nên thiến (triệt sản) chó mèo? Triệt sản cho chó mèo có cần thiết? Triệt sản vật nuôi không làm thay đổi tính cách cơ bản cũng như giảm khả năng tự vệ của chúng, cũng mang lại khá nhiều lợi ích để chính các bác sĩ đều đồng ý với thủ thuật này. Vậy có nên thiến chó mèo? Xem chi tiết

1 Bài vi

Hiển thị mỗi trang
mỗi trang