Tag: phốc hươu

  1. Chó Phốc Hươu - Zwergpinscher

    Fox Hươu Chó Phốc Hươu ( Fox hươu - Miniature Pinscher - Min Pin) có nguồn gốc ở Đức, được lai tạo từ giống chó sục và German Pinscher, ưu điểm của chó Phốc được thể hiện trong các công việc liên quan đến canh gác, các cuộc thi cần có sự nhanh nhẹn. Xem chi tiết

1 Bài vi

Hiển thị mỗi trang
mỗi trang