Tag: labrador

  1. Chó Lab - Labrador

    chó labrador Giống chó Labrador hiền lành, dễ gần và thích ở gần con người, loài chó săn mồi được coi là một trong những loài chó phổ biến nhất ở Mỹ trong những năm qua... Xem chi tiết

1 Bài vi

Hiển thị mỗi trang
mỗi trang