Tag: Đánh giá Thức ăn Ganador

  1. Thức ăn hạt Ganador gà và cừu

    Hạt khô Ganador cho chó lớn Đánh giá này ảnh hưởng đến sản phẩm Ganador cho chó lớn (tất cả các giống chó). Trong tầm giá của Ganador, với các chú chó thích hương vị của Ganador và chịu ăn loại thức ăn hạt này, thì đây là dòng sản phẩm tốt, có chất lượng xứng đáng cho người sử dụng. Xem chi tiết

1 Bài vi

Hiển thị mỗi trang
mỗi trang