Tag: collie

  1. Chó Collie

    Chó Collie Đây là giống chó với đại diện là Border Collie thông minh nhất thế giới. Trong các cuộc thi Dog Show ngày nay, Border Collie luôn chiếm ưu thế vượt trội so với các loại chó khác. Xem chi tiết

1 Bài vi

Hiển thị mỗi trang
mỗi trang