Tag: chó con

  1. Nuôi chó con, mèo con từ bé tới khi trưởng thành

    Nuôi cún con, mèo con - thức ăn cho cún con Chó con mới sinh chưa có răng và cũng không thể ăn gì khác ngoài sữa, khi sữa mẹ không đủ ta mới mua sữa ngoài, mua thêm bình ti để giúp cho uống sữa. Xem chi tiết

1 Bài vi

Hiển thị mỗi trang
mỗi trang