Tag: chó alaska

  1. Chó Alaska

    Chó Alaska Chó Alaska hay Alaska Malamute hay Mahlemuts là giống chó kéo xe ở Alaska. Chó sói được lai tạo với những giống khác như chó Newfoundland hoặc St Bernard để có được giống chó ngày càng to hơn, khỏe hơn, bền bỉ hơn, và chịu được thời tiết khắc nghiệt vùng Bắc Cực. Xem chi tiết

1 Bài vi

Hiển thị mỗi trang
mỗi trang