Tag: chihuahua

  1. Chó Chihuahua

    Chihuahua Chó Chihuahua ( CHI) là một trong những giống chó nuôi nhỏ nhất trên thế giới. Cái tên Chihuahua được đặt theo tên của bang Chihuahua ở México, là giống chó lâu đời nhất ở châu Mỹ và là giống chó có thân hình nhỏ nhất trong mọi loài chó trên thế giới. Những chú chó Chihuahua quý nhất, đắt nhất có trọng lượng nhỏ hơn 1.3kg. Xem chi tiết

1 Bài vi

Hiển thị mỗi trang
mỗi trang