Tag: Các giống chó

  1. Giống chó Husky - Thánh biểu cảm trong thế giới bốn chân

    Chăm sóc chó Husky

    Husky rất hiếu động, ưa chạy nhảy, vì vậy bạn cần cho chúng vận động nhiều ở bên ngoài như đi bộ, chạy theo xe, kéo xe, bắt bóng,....ít nhất 30 phút/ ngày để chúng được rèn luyện sức khỏe, tinh thần và thể chất. Nếu không được vận động, chú husky của bạn sẽ trở nên rất phá phách cho mà xem.

    Xem chi tiết

1 Bài vi

Hiển thị mỗi trang
mỗi trang