Tag: bull anh

  1. Chó Bull - Bull Anh và Bull Pháp

    Bull Anh và Bull Pháp Bun,chó Bull hay Bulldog còn được gọi là chó bò, mà ở Việt Nam phổ biến nhất là Bun Anh ( English Bulldog) và Bun Pháp ( Bouledogue Français) trong khi Bun Pháp được ưa chuộng rộng rãi hơn do những đặc điểm thân thiện của giống này, tài liệu mô tả đặc trưng và các đặc điểm riêng của 2 giống chó và so sánh 2 giống. Xem chi tiết

1 Bài vi

Hiển thị mỗi trang
mỗi trang